Chefer Der Formår at Smigre De Ansatte Klarer sig Bedre

Der er mange forskellige grunde til, at folk ender ud i et job, hvor de skal lede andre mennesker. For nogen handler det om den magt de får i den position: de nyder at have kontrol over andre mennesker, og søger derfor hen imod en position hvor de har det. Andre går efter den høje løn, der typisk er involveret, når man når op på et niveau, hvor man har et overordnet ansvar og skal administrere andre. Til syvende og sidst har vi de naturlige ledere, der får et kick ud af at kunne assistere processer på bedst mulig vis. Det er selvfølgelig den sidste klasse af mennesker, de fleste håber at få som chef. Men uanset hvad ens motivation er for at blive leder, så kan vi lære noget af den adfærd, som den sidste gruppe typisk udviser. De har nemlig vist sig at klare sig langt bedre end de andre chefer. De ansatte er mere glade, de er mere produktive, og de roser deres chef i forbindelse med evalueringer.

En undersøgelse har vist, at den absolut bedste måde at opnå disse fordele på, er at lære af den måde som de naturlige ledere formår at smigre de ansatte på. Man har kortlagt hvordan processen virker, og det har været muligt at tillære denne form for adfærd til chefer der har haft andre motivationer for at opnå deres plads indenfor virksomheden. Når adfærden ændres, og chefen begynder at smigre de ansatte på den rette vis, så ser man de samme positiver effekter på glæde, produktivitet og evalueringer.

Kernen i at smigre de ansatte er, at give dem ansvar og frihed. Det kræver, at man som chef er villig til at opgive noget af den magt, man ellers traditionelt sidder med. Et godt eksempel er brug af et system for mødeplanlægning til virksomheder: det giver den ansatte bedre mulighed for at arrangere og forholde sig til møder, uden først at skulle gå igennem chefen. Når sådan et system præsenteres til de ansatte, så gøres det ved at forklare, hvordan alle lader til at gøre det godt og have en forståelse for de vigtige processer. Derfor har chefen tiltro til, at de selv vil være i stand til at planlægge møder, og giver dem derfor friheden og ansvaret for det. De ansatte føler sig smigrede over tiltroen og komplementet, og tager typisk godt imod den nye mulighed, der også i sig selv er fremmende for produktiviteten.

Dernæst handler det blot om, at have et system for, at holde øje med hvad hver enkelt ansat laver. Sørg altid for at læse op på hvad en ansat har ansvar for, og lige nu er i gang med, før du kommunikerer med vedkommende. Sørg for altid at have en specifik ting du kan rose dem for, og find så en måde at bringe det op på.